Acetylowany Fosforan Diskrobiowy (E1414) - A - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Acetylowany Fosforan Diskrobiowy (E1414) Acetylowany Fosforan Diskrobiowy (E1414)

Występuje pod nazwą „skrobia modyfikowana” i jest to skrobia naturalna (wielocukier), w której zmieniono jedną lub więcej jej początkowych właściwości fizycznych lub chemicznych. Substancja zagęszczająca (zwiększa lepkość środków spożywczych), stabilizująca (umożliwia utrzymanie właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych), wiążąca, nośnik i emulgator, a także zastępnik tłuszczu. Dodanie jej umożliwia utrzymanie właściwości fizykochemicznych wyrobów. Najczęściej występuje w sosach majonezowych, dodatkach cukierniczych, konserwach rybnych, jogurtach, wyrobach garmażeryjnych oraz sosach warzywnych i nadzieniach deserów owocowych – głównie ze względu na wysoką stabilność w kwaśnym środowisku i wysokich temperaturach.

Więcej o Acetylowany Fosforan Diskrobiowy (E1414) i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.