Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423) - A - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423) Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423)

Występuje pod nazwą „skrobia modyfikowana” i jest to skrobia naturalna (wielocukier), w której zmieniono jedną lub więcej jej początkowych właściwości fizycznych lub chemicznych. Substancja zagęszczająca (zwiększa lepkość środków spożywczych), stabilizująca (umożliwia utrzymanie właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych), wiążąca, nośnik i emulgator, a także zastępnik tłuszczu. Glicerol diskrobiowy jest wytwarzany przez działanie na skrobię bezwodnikiem kwasu octowego i glicerolem. Otrzymana skrobia modyfikowana ma wysoką stabilność w różnych warunkach, dzięki czemu dodawana jest do szerokiej gamy produktów spożywczych.

Więcej o Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423) i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.