Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423) - A - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423) Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423)

Występuje pod nazwą „skrobia modyfikowana” i jest to skrobia naturalna (wielocukier), w której zmieniono jedną lub więcej jej początkowych właściwości fizycznych lub chemicznych. Substancja zagęszczająca (zwiększa lepkość środków spożywczych), stabilizująca (umożliwia utrzymanie właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych), wiążąca, nośnik i emulgator, a także zastępnik tłuszczu. Glicerol diskrobiowy jest wytwarzany przez działanie na skrobię bezwodnikiem kwasu octowego i glicerolem. Otrzymana skrobia modyfikowana ma wysoką stabilność w różnych warunkach, dzięki czemu dodawana jest do szerokiej gamy produktów spożywczych.

Informacje dodatkowe

Skrobia modyfikowana to nie to samo, co skrobia modyfikowana genetycznie. Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne skrobi natywnych (niepoddanych modyfikacji) ograniczają ich wykorzystanie w przemyśle, szczególnie spożywczym. Z tego względu skrobię natywną poddaje się fizycznej i chemicznej modyfikacji, zmieniając jej rozpuszczalność, konsystencję, teksturę, trwałość podczas przechowywania.

Wpływ na zdrowie

Przez ekspertów EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) skrobie modyfikowane zostały uznane za bezpieczne. Nie zostały ustalone limity ich stosowania (oznacza to, że można je stosować w ilości quantum satis – minimalnej ilości, jaka jest wymagana do uzyskania odpowiedniego efektu technologicznego). Skrobia modyfikowana może mieć wyższy indeks glikemiczny niż skrobia natywna. Wobec jej niewielkiej zawartości w produktach aspekt ten wydaje się nie mieć znaczenia dla zdrowia konsumentów, natomiast osoby chorujące na cukrzycę lub insulinooporność powinny brać tę informację pod uwagę.

Więcej o Acetylowany Glicerol Diskrobiowy (E1423) i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.