Aldehyd Mrówkowy (E240) - A - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Aldehyd Mrówkowy (E240) Aldehyd Mrówkowy (E240)

W temperaturze pokojowej jest bezbarwnym gazem, ma ostry i drażniący zapach; w przemyśle stosuje się jego roztwór wodny. W medycynie i biotechnologii formaldehyd jest stosowany w postaci formaliny lub paraformaldehydu w celach dezynfekcyjnych oraz jako środek konserwujący i utrwalający preparaty wykorzystywane w biologii i medycynie. Związek ma znaczenie w produkcji klejów, barwników, farb i lakierów. Używa się go również w przemyśle włókienniczym. Ponadto bywa stosowany w przemyśle papierniczym, fotograficznym, budowniczym, rafineryjnym, garbarskim, gumowym czy odlewniczym. W żywych organizmach powstaje w śladowych ilościach jako produkt uboczny metabolizmu. Konserwant, ma silne właściwości bakteriobójcze.

Wpływ na zdrowie

Niedodawany do żywności. Stosowany w przemyśle spożywczym jako środek dezynfekujący. Ma działanie silnie drażniące i uczulające skórę oraz błony śluzowe. Podejrzewany o właściwości kancerogenne i powodowanie wad genetycznych. Formaldehyd obecnie jest zaklasyfikowany do 3. kategorii rakotwórczości, czyli do grupy substancji o możliwym działaniu rakotwórczym u człowieka. Najnowsze wyniki badań epidemiologicznych potwierdziły, że formaldehyd może powodować u osób zawodowo narażonych na jego działanie raka nosogardła oraz białaczkę.

Więcej o Aldehyd Mrówkowy (E240) i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.