Aminy Biogenne - A - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Aminy Biogenne Aminy Biogenne

Aminy biogenne to organiczne związki azotowe o funkcjach biologicznych (tj. działają w organizmie na różny sposób). To istotne składniki komórek roślin, zwierząt i ludzi; powstają w wyniku naturalnych procesów biochemicznych, zachodzących na poziomie komórkowym. Można dostarczać je do organizmu wraz z pożywieniem albo mogą być syntetyzowane w organizmie. Niemal każdy produkt zawierający białko może być źródłem amin biogennych, ale najczęściej są to: makrela i jej przetwory, mięsa, sery, produkty fermentowane i w niektóre napoje. Mniejsze ilości tych związków charakteryzują owoce, warzywa, alkohole i czekolady. Do amin biogennych należą m.in. metyloamina, etyloamina, putrescyna, kadaweryna, histamina, agmatyna, serotonina, tyramina, spermidyna, norepinefryna, dopamina, spermina, beta-fenyloetyloamina, tryptamina. Na poziomie komórkowym aminy biogenne mają wpływ m.in. na syntezę białek, procesy związane z DNA oraz przepuszczalność błon komórkowych. Jednocześnie związki te mogą być zagrożeniem dla zdrowia człowieka i wykazywać działanie toksyczne, a nawet rakotwórcze – dzieje się tak w przypadku ich obecności w produktach spożywczych w większych ilościach (głównie w produktach poddanych procesowi fermentacji lub dojrzewania).

Więcej o Aminy Biogenne i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.