Benzoesan - B - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Benzoesan Benzoesan

Związek (sól lub ester) pochodzący z kwasu benzoesowego. Ma szerokie zastosowane, od konserwowania przez wykorzystanie w przemyśle perfumeryjnym, po rozpuszczalniki i środki przeciw owadom. Na przykład benzoesan magnezu dawniej był też stosowany w leczeniu chorób stawów.

Informacje dodatkowe

Nie wolno dodawać benzoesanów do karm dla zwierząt. Znany jest przypadek pewnego schroniska w Anglii (Londyn), w którym w latach siedemdziesiątych kilkadziesiąt kotów zatruło się benzoesanem zawartym w ich pożywieniu.

Wpływ na zdrowie

Benzoesany mogą powodować astmę oraz podrażniać płuca i skórę. Badania wskazały na możliwe działanie genotoksyczne i cytotoksyczne (niszczące komórki) benzoesanów, sugeruje się też, że działają rakotwórczo. Dziennie dopuszcza się do spożycia max. 5 mg benzoesanów na 1 kg masy ciała człowieka.

Więcej o Benzoesan i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.