Erytroza - E - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Erytroza Erytroza

Cukier prosty o czterech atomach węgla, należy do grupy aldoz. Aldozy są grupą alternatywną do ketoz, których przedstawicielem jest na przykład fruktoza. Te dwie grupy cukrów prostych różnią się nieco właściwościami chemicznymi i budową cząsteczki (aldozy zawierają tak zwaną grupę funkcyjną aldehydową w cząsteczce, ketozy – grupę ketonową – z tym wiążą się odmienne właściwości tych związków). Erytroza została po raz pierwszy wyizolowana w 1849 r. z rabarbaru.

Wpływ na zdrowie

Z uwagi na ogólne szkodliwe działanie cukru na komórki organizmu warto ograniczać cukier w diecie – szczególne rafinowany, biały i syropy cukrowe.

Więcej o Erytroza i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.