Etyloamina - E - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Etyloamina Etyloamina

Związek chemiczny stosowany w produkcji substancji zapachowych, leków, barwników i podczas rafinacji ropy naftowej. Etyloaminę wykorzystuje się również w produkcji pestycydów i herbicydów, np. atrazyny, symazyny. Występuje ona w postaci bezbarwnej cieczy, dobrze rozpuszczalnej w wodzie. W zapachu przypomina amoniak lub ryby. Charakteryzuje się słonym smakiem. Pod względem budowy chemicznej związek ten jest zaliczany do prostych amin alifatycznych. Na skalę przemysłową wytwarza się go na drodze reakcji amoniaku z jodkiem etylu lub w reakcji hydrogenacji nitroetanu. Występuje naturalnie w ludzkim moczu.

Więcej o Etyloamina i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.