Pędzlak (Penicillium Candidum) - P - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Pędzlak (Penicillium Candidum) Pędzlak (Penicillium Candidum)

Rodzaj grzybów występujący m.in. na owocach. Penicillium candidum tworzy zielony, puchowy nalot na powierzchni zepsutych produktów. Niektóre gatunki pędzlaka (np. P. notatum) zostały wykorzystane w produkcji pierwszego otrzymywanego na skalę przemysłową antybiotyku – penicyliny – mającego zastosowanie przy zwalczaniu bakteryjnych chorób zakaźnych. Wynalazca penicyliny zwracał jednak uwagę na niebezpieczeństwie nadużywania tego zbawiennego leku ze względu na ryzyko powstania bakterii opornych na jego działanie. Nabyta oporność na antybiotyki powstaje na skutek nieprzewidywalnych zmian w kodzie genetycznym, czyli tzw. mutacji, a przy tym wpływa na zdolność bakterii do wymiany materiału genetycznego z zakodowaną informacją o tej oporności. W pewnych grupach artykułów spożywczych, np. serach (camembert, rokfor) albo wędlinach (salami), rozwój pleśni (których reprezentantem jest pędzlak) jest pożądany, gdyż jest odpowiedzialny za nadanie im charakterystycznego smaku i aromatu. Są to jednak tylko ściśle określone, kontrolowane szczepy grzybów rodzaju Penicillium (np.Penicillium roqueforti, P. candidum, P. chrysogenum, P. nalgiovense).

Wpływ na zdrowie

Grzyb ten produkuje rakotwórczą mykotoksynę – ochratoksynę A (OTA). Należy przez to do bardzo silnych alergenów o działaniu mutagennymi neurotoksycznm. Przyjmowany w zbyt dużej ilości powoduje zaburzenia pracy nerek, wady rozwojowe u płodu oraz zaburzenia układu odpornościowego, dlatego też żywność w której rozwija się pleśń nie jest zdatna do spożycia nawet po odkrojeniu fragmentu z widocznym nalotem.

Więcej o Pędzlak (Penicillium Candidum) i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.