Preparat Dymu Wędzarniczego - P - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Preparat Dymu Wędzarniczego Preparat Dymu Wędzarniczego

Aromat dymu wędzarniczego jest środkiem aromatyzującym, wykorzystywanym (głównie w przemyśle mięsnym) w celu nadania odpowiedniej barwy i smaku wędlinom, szynkom, kiełbasom i sosom. To naturalny produkt w postaci roztworu wodnego uzyskiwany w procesie spalania twardego drewna i kondensacji dymu w wodzie, poddawany odfiltrowaniu z substancji smolistych i rakotwórczych (ich zastosowanie przedłuża termin ważności produktu). Wykazuje działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze, zapobiegające m.in. rozwojowi bakterii salmonella,E. coli,listeria,yersiniaczypseudomonas. W dostępnych produktach obserwuje się jednak dużą zmienność pod względem właściwości przeciwbakteryjnych, dlatego też preparaty te traktuje się wyłącznie jako substancje pomocnicze, a nie jako jedyny środek konserwujący. Nanoszone są metodą zanurzania, atomizacji lub dodaje się je do solanki, w której umieszczane jest mięso.

Wpływ na zdrowie

Dzięki zastosowaniu koncentratu dymu wędzarniczego można zredukować czas wędzenia, zminimalizować ubytki masowe, uzyskać standaryzowany produkt, ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów wędzonych.

Więcej o Preparat Dymu Wędzarniczego i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.