Propan (E944) - P - Składniki - Wiesz Co Jesz!

Propan (E944) Propan (E944)

Stosowany jako gaz nośny lub spulchniający; jest też wykorzystywany do produkcji olejów roślinnych i aerozoli z emulsjami wodnymi. Nie rozpuszcza się w wodzie, za to jest rozpuszczalny w alkoholu. Propan powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji gazu ziemnego i rafinacji ropy naftowej. Uznaje się go za nieszkodliwy dla zdrowia. Jest to substancja dozwolona do użycia na zasadzie quantum satis, co oznacza, że nie ustalono maksymalnego poziomu jej spożycia – jednak jak każdy dodatek do żywności powinna być stosowana zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, na poziomie nie wyższym niż poziom niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. Propan wykorzystywany jest także jako gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Wpływ na zdrowie

Jako składnik żywności nie wpływa niekorzystnie na organizm. W dużych dawkach (poza żywnością) może uszkadzać układ nerwowy.

Więcej o Propan (E944) i wpływie na zdrowie i Twoje diety znajdziesz w aplikacji Wiesz Co Jesz.